niềm tin tôn giáo, thực hành và trải nghiệm tôn giáo, về linh hồn đào tạo gì?

https://www.liveinternet.ru/users/e4mbwpj801/post461019942//

Những người theo học ngành Thần học tại Hoa Kỳ đại đa số đều là giáo sĩ nhưng không có quy định bắt buộc người theo tôn giáo hay không theo học ngành Thần học. Những sinh viên nước ngoài thường lầm tưởng theo tôn