ไม้จริง หรือไม้สังเคราะห์ยอดนิยมที่เหมาะกับการปูพื้นห้อง

https://www.weddingbee.com/members/b0xtctb609/

เมื่อก่อน บ้านแทบทุกหลังจะต้องสร้างด้วยไม้ แต่ในปัจจุบัน เพราะวัสดุไม้ธรรมชาติหายาก และมีราคาแพงขึ้น เมื่อนำมาสร้างบ้านทั้งหลังไม่ได้ หลายๆ บ้านจึงขอมีพื้นที่ส่วนใดส่วนหนึ่งสร้างจากวัสดุไม้ก็ยังดี เช่น พื้น ผนัง