Happy Ganesh Chaturthi SMS Wishes In Marathi

https://b5jrogd417.livejournal.com/315.html

Ganesh Jayanti (essentially "Ganesha's birthday celebration"), a.k.a. Magha shukla chaturthi, Tilkund chaturthi, and Varad chaturthi, is a Hindu celebration. This occasion celebrates the birth hours of day of Ganesha,