0
Thiết kế của Bản cộng hưởng (Soundboard)

Bản cộng hưởng Soundboard & sườn đờn là hai nhân tố quan trọng nhất làm nên âm thanh của một cây đàn piano. Bản cộng hưởng được làm từ gỗ rắn chắc, chắc chắn được chọn

Comments