0
đàn piano kawai ND21 mới sở hữu bộ máy cơ cực nhạy (Ultra-Responsive Action) - một công nghệ độc quyền của Kawai. Nhờ đó, đàn piano kawai ND21 mới có được sự nhanh nhẹn của độ nảy phím và sự tinh tế của độ cảm

Comments